ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

‍https://ispeakeng.com.ua/ ФОП Слободяник Олександр Олександрович 
‍Розділ 1. Загальні положення 1. Web - сайт https://ispeakeng.com.ua/ (далі – Сайт) належить на праві власності ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Слободянику Олександру Олександровичу, код ЄДРПОУ 3297912856. Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, крім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.Або у випадку коли такі дані заздалегідь являються загальнодоступними. 2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках Правил користування Сайтом та не поширюється на web – сайти третіх осіб.3. Дана Політика Політики конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою, забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту. 4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач. 5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності. 
‍Розділ 2. Доступ до персональних даних ‍1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, володільцем яких він являється. 1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам. 2. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних. 3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Компанії входить: 1. прізвище, ім’я, по - батькові; 2. місце реєстрації; 3. стать; 4. місце проживання; 5. номери засобів зв’язку (телефон, e- mail та ін.); 6. інформація про географічне розташування; 7. інформація про банківські та інші фінансові операції; ….Інша інформація, яка самостійно вноситься споживачем. 
‍Розділ 3. Строк та місце зберігання Персональних даних‍1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача. 2. Місцем зберігання персональних даних споживача є - 20250, м Ватутіне, Черкаська обл., вул Островського 963. Місцезнаходженням Компанії є - 20250, м Ватутіне, Черкаська обл., вул Островського 96
‍Розділ 4. Права споживача ‍1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право: 1.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії; 1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних; 1.3. На доступ до своїх персональних даних; 1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані; 1.5. Пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 1.6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 1.8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; 1.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 1.10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних; 1.12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 
‍Розділ 5. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних ‍1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані. 2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даних є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. 3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача. 
‍Розділ 6. Знищення та видалення персональних даних ‍1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі: - припинення правовідносин між споживачем та Компанією; - видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини; - набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.                                              
‍Розділ 7. Безпека даних Реєструючись на нашому веб-сайті, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з положеннями цієї політики конфіденційності і приймаєте всі її умови без заперечень, а також надали свою згоду на обробку і передачу персональних даних. Користувач своєю згодою з цією політикою конфіденційності підтверджує, що він як суб'єкт персональних даних, дав свою згоду, який виступає контролером або процесором / оброблювачем або третьою особою в розумінні GDPR і використовує веб-сайт, на обробку його персональних даних. Під час реєстрації Ви надаєте відомості про Ваші прізвище, ім’я, по батькові, посаду, місце роботи, номер телефонного зв’язку, електронну адресу, місце проживання.Такі дані надаються користувачем веб-сайту при реєстрації на різні заходи.Термін зберігання даних 12 місяців.Після закінчення терміну зберігання дані автоматично видаляються.Якщо Ви добровільно надаєте нам персональну інформацію, ми зобов'язуємося не використовувати, не обробляти і не передавати таку інформацію у спосіб, що виходить за межі вимог чинного законодавства України або зазначається Вами у заяві про згоду. Передача персональних даних може здійснюватися лише в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З повагою ФОП Слободяник Олександр Олександрович.
Політика конфіденційності розроблена відповідно до чинного законодавства України та усіх міжнародних законодавчих актів які стосуються надання послуг та користування конфіденційною інформацією у відповідній сфері. 
Політика конфіденційності розроблена 14.05.2022 року